De PKN gemeente van Drogeham, welkom op onze site.


De predikanten


De Hervormde Gemeente

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Hervormde Gemeente te zien.

Net als in andere plaatsen in Friesland, werd de kerk in Drogeham in 1580 hervormd. Na de Hervorming duurde het jaren voordat alle kerken weer een geestelijk leider, nu dus een predikant, hadden; en in Achtkarspelen duurde dit nog langer dan in andere gemeenten. Op een gegeven moment heeft de provinciale synode de classis van Dokkum zelfs gemaand om te zorgen dat er snel predikanten in de dorpen van Achtkarspelen zouden komen. De kerkelijke gemeenten gingen daarom een samenwerkingsverband aan, waardoor de combinatie Drogeham- Harkema Opeinde ontstond. De bewoners van het laatste dorp moesten, omdat zij voorheen naar de inmiddels gesloten kloosterkerk van Buweklooster gingen, nu ter kerke gaan in Drogeham. Thomas Laurens, ook wel Tamme Leheranus genoemd, werd rond 1597 de eerste predikant van Drogeham en Harkema-Opeinde.


De Gereformeerde Kerk

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Gereformeerde Kerk te zien.

In 1835 heeft in Drogeham de Afscheiding plaats gevonden. Onder leiding van dominee Simon van Velzen verlieten een aantal leden de Hervormde Kerk en vormde een Christelijke Afgescheiden Gemeente. Later werd de naam veranderd in Gereformeerde Kerk.


Protestantse Kerk Nederland


In 2010 zijn de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Drogeham weer samengegaan en gefuseerd tot de Protestantse Kerk van Drogeham. Vanaf die tijd heet het hervormde kerkgebouw de Walburgatsjerke en het gereformeerde kerkgebouw de Jakobtsjerke. De gemeente telt ongeveer 900 leden.

De volgende predikanten waren/zijn werkzaam voor de Protestantse Kerk in Drogeham.

Geale Postma, 2009-2012Verleende als emeritus-predikant bijstand in het pastoraat.
Jouke Droogsma, 2012- Beroepen van Dokkum.


juli 2012, Simon Hoeksma