De PKN gemeente van Drogeham, welkom op onze site.


De predikanten


De Hervormde Gemeente

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Hervormde Gemeente te zien.

Net als in andere plaatsen in Friesland, werd de kerk in Drogeham in 1580 hervormd. Na de Hervorming duurde het jaren voordat alle kerken weer een geestelijk leider, nu dus een predikant, hadden; en in Achtkarspelen duurde dit nog langer dan in andere gemeenten. Op een gegeven moment heeft de provinciale synode de classis van Dokkum zelfs gemaand om te zorgen dat er snel predikanten in de dorpen van Achtkarspelen zouden komen. De kerkelijke gemeenten gingen daarom een samenwerkingsverband aan, waardoor de combinatie Drogeham- Harkema Opeinde ontstond. De bewoners van het laatste dorp moesten, omdat zij voorheen naar de inmiddels gesloten kloosterkerk van Buweklooster gingen, nu ter kerke gaan in Drogeham. Thomas Laurens, ook wel Tamme Leheranus genoemd, werd rond 1597 de eerste predikant van Drogeham en Harkema-Opeinde.


De Gereformeerde Kerk

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Gereformeerde Kerk te zien.

In 1835 heeft in Drogeham de Afscheiding plaats gevonden. Onder leiding van dominee Simon van Velzen verlieten een aantal leden de Hervormde Kerk en vormde een Christelijke Afgescheiden Gemeente. Later werd de naam veranderd in Gereformeerde Kerk.

Simon van Velzen, 1835-1836Afgescheiden van Hervormde Kerk Drogeham. In 1836 predikant van alle Afgescheiden gemeenten van Friesland. In 1839 vertrokken naar Amsterdam.
Tamme Hendriks Uitterdijk, 1836-1842Aangesteld als oefenaar (studeerde voor predikant). Vertrokken als predikant naar Joure.
Pieter Gosses Oosterhof, 1843-1848Aangesteld als oefenaar (studeerde voor predikant). Overleden in 1850.
Cornelis Kok, 1848-1872Beroepen van Haulerwijk. Gestopt als emeritus.
Jan Diemer, 1872-1876Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Gameren.
Albertus Hendrik Zomer, 1876-1892Beroepen van Vries. Vertrokken naar Donkerbroek.
Hendrik Stutvoet, 1895-1916Beroepen van Oosterend (Texel). Gestopt als emeritus.
Thomas Anne Bergsma, 1917-1934Beroepen van Tweede Exloërmond. Gestopt als emeritus.
Hendrik Jan Meijerink, 1935-1947Beroepen als kandidaat. Afgezet en overgegaan naar Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).
Johannes Siebold de Jong, 1947-1971Beroepen van Den Andel. Gestopt als emeritus.
Jan van der Ploeg, 1973-1977Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Westerbork.
Willem Wester, 1979-1983Beroepen van Uithuizermeeden. Vertrokken naar Schoonoord.
Sippe Hogeboom, 1985-1993Beroepen als kandidaat. Gestopt als emeritus.
Teunis Noort, 1996-2003Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Genemuiden.
Egbert Jacob Terpstra, 2006-2010Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Urk.
Klik hier om de lijst weer te verwijderen.

Protestantse Kerk Nederland


In 2010 zijn de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Drogeham weer samengegaan en gefuseerd tot de Protestantse Kerk van Drogeham. Vanaf die tijd heet het hervormde kerkgebouw de Walburgatsjerke en het gereformeerde kerkgebouw de Jakobtsjerke. De gemeente telt ongeveer 900 leden.

De volgende predikanten waren/zijn werkzaam voor de Protestantse Kerk in Drogeham.

Geale Postma, 2009-2012Verleende als emeritus-predikant bijstand in het pastoraat.
Jouke Droogsma, 2012- Beroepen van Dokkum.


juli 2012, Simon Hoeksma