De PKN gemeente van Drogeham, welkom op onze site.


De predikanten


De Hervormde Gemeente

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Hervormde Gemeente te zien.

Net als in andere plaatsen in Friesland, werd de kerk in Drogeham in 1580 hervormd. Na de Hervorming duurde het jaren voordat alle kerken weer een geestelijk leider, nu dus een predikant, hadden; en in Achtkarspelen duurde dit nog langer dan in andere gemeenten. Op een gegeven moment heeft de provinciale synode de classis van Dokkum zelfs gemaand om te zorgen dat er snel predikanten in de dorpen van Achtkarspelen zouden komen. De kerkelijke gemeenten gingen daarom een samenwerkingsverband aan, waardoor de combinatie Drogeham- Harkema Opeinde ontstond. De bewoners van het laatste dorp moesten, omdat zij voorheen naar de inmiddels gesloten kloosterkerk van Buweklooster gingen, nu ter kerke gaan in Drogeham. Thomas Laurens, ook wel Tamme Leheranus genoemd, werd rond 1597 de eerste predikant van Drogeham en Harkema-Opeinde.

Thomas Laurens, plm. 1597 Hij nam een latijnse naam aan: Tamme Leheranus.
Gerrit Jans, 1606-1620 Overleden 22 juli 1620.
Meinhardus Nicolaus Brouerius, 1621-1662Beroepen als kandidaat. Overleden 22 maart 1662, oud 66 jaar.
Henricus Boots, 1663-1669Geboren te Leeuwarden. Beroepen als kandidaat. Overleden 25 januari 1669.
Atzo Nicolai, 1670-1701Geboren te Franeker. Beroepen van Nes en Wierum. Overleden 7 augustus 1701, oud 61 jaar.
Regnerus Elgersma, 1702-1716Geboren te Dokkum in 1675. Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Dokkum in 1716.
Renicus (Rienk) Bourboom, 1717-1725Beroepen van Oudeschoot-Mildam. Vertrokken naar Jorwerd in 1725.
Jesaias Hillenius, 1725-1728Geboren te Usquert in 1700. Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar IJlst in 1728.
Johannes Arnoldi Verwer, 1728-1732Geboren te Emden. Beroepen van Vries. Overleden in 1732?
Henricus Grijp, 1735-1739Geboren te Bentheim. Beroepen van Metslawier-Niawier. Vertrokken naar Veenendaal. Overleden 22 oktober 1747.
Jodocus (Jouke) Heringa, 1741-1782Geboren te Minnertsga in 1704. Beroepen van Simonswolde (Oost-Friesland). Overleden in juni 1782.
Henricus Groenman, 1783-1802Beroepen van Rottevalle. Overleden 19 Augustus 1802.
Otto Schuilinghe, 1805-1816Beroepen van Tjerkgaast. Vertrokken naar IJlst.
Albertus Waringa, 1818-1820Beroepen van Gerkesklooster. Overleden 20 april 1820.
Petrus Zuidema, 1821-1826Geboren te Westerlee. Beroepen van Roswinkel. Vertrokken naar Windeweer en Lula.
Pieter Dirks Koopmans, 1827-1833Geboren te Marrum. Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Rinsumageest.
Simon van Velzen, 1834-1836Geboren te Amsterdam. Beroepen als kandidaat. Afgezet in 1836. Hij stichtte in 1835 een Chr. Afgescheiden Gemeente.
Johannes Penon, 1836-1840Geboren te Wagenborgen. Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Weener (Oost-Friesland).
Gerard Kim, 1840-1876Beroepen als kandidaat. Gestopt als emeritus.
Eelke van Kleffens, 1878-1880Beroepen van Grolloo. Vertrokken naar Pijnacker.
Willem Cannegieter, 1880-1883Beroepen van Oosterwijtwerd. Vertrokken naar Delfzijl.
Willem Jacob Scherpbier, 1885-1887Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Wittewierum.
Jannes Abel Nijenhuis, 1888-1892Beroepen van Bathmen. Vertrokken naar Uithuizermeeden.
Jacob Loffelt de Mol Moncourt, 1896-1915Beroepen als kandidaat. Gestopt als emeritus.
Gerben Elsinga, 1916-1919Beroepen van Bourtange. Vertrokken naar Nijega-Elahuizen.
Jan van de Pol, 1920-1923Beroepen van Meeuwen. Vertrokken naar Heeg.
Thomas Kramer, 1923-1927Beroepen van Driel. Vertrokken naar Oosterbierum.
Franciscus Cornelis Willekes, 1927-1929Beroepen van Birdaard. Vertrokken naar Ouwsterhaule.
Pieter Noach van Schouwenburg, 1930-1933 Beroepen van Midlum. Vertrokken naar Buiksloot.
Romke Bijl, 1934-1937Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Emmer-Compascuum.
Marinus Hendrik Bolkestein, 1937-1940Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Jutrijp-Hommerts.
Derk Kramer, 1941-1947Beroepen van Oosternieland. Vertrokken naar Roden.
Albert Hendrik Weenink, 1949-1954Beroepen van Weesp. Vertrokken naar Groningen (scheepvaartpredikant).
Johan Herman Jimmink, 1954-1962Beroepen van Beilen-Wijster. Vertrokken naar Barchem (Vormingscentrum).
Pieter Elisa van Ooijen, 1963-1968Beroepen van Gaast-Ferwoude. Vertrokken naar Pernis.
Gradus Koch, 1969-1975Beroepen van Haarlem. Gestopt als emeritus.
Anthony M. Langhout, 1976-1980Beroepen als hulpprediker van Garrelsweer-Wirdum. Vertrokken naar Putten.
Cornelis L. Verbaas, 1981-1984Beroepen van Uithuizermeeden. Gestopt als emeritus.
Maria J. Kreeft, 1987-1991Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Drumpt.
Martine E. Nijveld, 1993-2001Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Colmschate.
Alida E. Veerman-van Dijk, 2003-2009Beroepen als kandidaat. Vertrokken naar Wommels-Hidaard.
Klik hier om de lijst weer te verwijderen.

De Gereformeerde Kerk

Klik hier om de lijst van alle predikanten van de Gereformeerde Kerk te zien.

In 1835 heeft in Drogeham de Afscheiding plaats gevonden. Onder leiding van dominee Simon van Velzen verlieten een aantal leden de Hervormde Kerk en vormde een Christelijke Afgescheiden Gemeente. Later werd de naam veranderd in Gereformeerde Kerk.


Protestantse Kerk Nederland


In 2010 zijn de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Drogeham weer samengegaan en gefuseerd tot de Protestantse Kerk van Drogeham. Vanaf die tijd heet het hervormde kerkgebouw de Walburgatsjerke en het gereformeerde kerkgebouw de Jakobtsjerke. De gemeente telt ongeveer 900 leden.

De volgende predikanten waren/zijn werkzaam voor de Protestantse Kerk in Drogeham.

Geale Postma, 2009-2012Verleende als emeritus-predikant bijstand in het pastoraat.
Jouke Droogsma, 2012- Beroepen van Dokkum.


juli 2012, Simon Hoeksma