De PKN gemeente van Drogeham, welkom op onze site.

De PKN gemeente van Drogeham ANBI | PKN Drogeham

ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieen en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Klik voor informatie over ANBI en de Protestantse Kerk Nederland - https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn

klik op de links hieronder voor het openen van de .pdf bestanden:

     Jaarrekening 2017 - versie 04032018.pdf
     Begroting 2018 - getekend.pdf

     jaarrekening 2017 diaconie.jpg
     jaarrekening 2018 diaconie.jpg

Voor de volledigheid vermelden we de RSIN-nummers hieronder:
    RSIN-nr CVK: 823497719
    RSIN-nr CVD: 824135325